Kominiarz-BIAŁYSTOK Usługi Kominiarskie Siedlecki

↑ Strona Główna ↑
↑ Kominiarz-A. Siedlecki

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Najczęściej wykonywane usługi

Odbiory budynków przy zmiane pieca C.O NA GAZOWE Przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych i szczelności gazu w domach jednorodzinnych dla osób prywatnych gdy budynek jest ubezpieczony i firm w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

 • MECHANICZNE USUWANIE SADZY SZKLISTEJ SMOLISTEJ, ( cena liczona za 1 metr bieżący komina)
 • kamerowanie przewodów i nagrywanie za pomocą kamery inspekcyjnej
 • spawdzanie szczelności instalacji gazowej
 • wyrys podłączeń przewodów dla gazowni
 • odbiory nowo wybudowanych budynków
 • Udrożnienie przewodu kominowego
 • Badanie sprawności wentylacji grawitacyjnej
 • Specjalistyczne badanie (anemometrem)
 • Wykonanie wentylacji nawiewnej - nawiew typu Z
 • Modernizacja wylotów przewodów kominowych ponad dachem
 • Usprawnienie wentylacji grawitacyjne
 • Czyszczenie pieca CO i kominków
 • I inne

  Opinia kominiarska do gazowni i odbiory nowych budynków – wymagania prawne

  Każdy Zakład Gazowniczy wymaga na podstawie ustaw Prawa Budowlanego, aby wraz z wnioskiem o przyłączenie budynku (nowego bądź po modernizacji) do gazociągu przedłożyć opinię kominiarską. Musi być wykonana przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Ma to potwierdzić, że budynek jest w pełni bezpieczny i przystosowany do podłączenia odbiorników gazowych. W razie powstania nieszczelności w instalacji gazowej, sprawna wentylacja odprowadzi wydobywający się gaz na zewnątrz budynku, nie pozwalając do powstania mieszanki gazu z powietrzem o stężeniu w przedziale wybuchowości. Opinia kominiarska do gazowni zawiera opis szeregu elementów infrastruktury budynku.Opinia kominiarska do gazowni – odbiór stanu surowego kominów.Budując nieruchomość, lub nabywając ją, powinniśmy posiadać projekt budowlany. Są na nim naniesione układy ścian, pomieszczeń, oraz wszelkiego rodzaju niezbędnych instalacji, w tym kominowych. Opinia kominiarska do gazowni jest w zasadzie odbiorem kominów w stanie surowym i odbiorem pomieszczenia kotłowni. Sprawdza się zgodność wykonania kanałów kominowych z projektem i przepisami Prawa Budowlanego i przeciw pożarowymi.Opinia kominiarska do gazowni – co podlega kontroliNajważniejsza przy wentylacji grawitacyjnej jest ilość kanałów kominowych oraz ich rozmieszczenie. Każde pomieszczenie socjalne: kotłownia, kuchnia, łazienka, osobna toaleta, garderoba, garaż powinien posiadać indywidualny kanał wentylacyjny wyprowadzony ponad dach i odpowiadający przepisom dotyczącym przekroju poprzecznego, wysokości i wylotu. Kanały spalinowe i dymowe powinny posiadać zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem spalin. Dodatkowo kontroli podlegają przekroje przewodów kominowych, a więc także ich wydajność. Zastosowany materiał do budowy kominów jest także ważny.

  Okapy i wentylacja grawitacyjna BEZPIECZEŃSTWO

  Okapy kuchenne w istotny sposób ułatwiają korzystanie z kuchni. Ich zadaniem jest usuwanie pary wodnej i zapachów znad kuchenki podczas gotowania. Rzadko jednak są stosowane poprawnie – czyli bez szkodliwego wpływu na działanie systemu wentylacji.Z reguły okapy są podłączane szczelnie do jedynej kratki wyciągowej znajdującej się w kuchni. W ten sposób blokuje się naturalny przepływ powietrza do kanału wywiewnego. Wentylacja przestaje więc działać. Powietrze jest usuwane jedynie w czasie gdy wyciąg jest włączony.W nowych domach najlepiej więc przewidzieć dwa niezależne kanały wywiewne – jeden do wentylacji naturalnej, drugi do podłączenia okapu. W przeciwnym wypadku można zastosować jedynie okap o obiegu zamkniętym (pochłaniacz).W wielu starych budynkach podłączanie okapów do kanałów wywiewnych jest zabronione,(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 str 5229) ponieważ mieszkania są wyposażone w kanały zbiorcze – do jednego kanału są podłączone mieszkania na co drugiej kondygnacji. Gdy do takiego kanału zostanie podłączony okap, wtedy powietrze usuwane z jednego mieszkania będzie wtłaczane do pozostałych. W takim wypadku jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem są okapy o obiegu zamkniętym.

  Przy braku odpowiedniej wentylacji, następuje wzrost wilgoci w pomieszczeniach, a co za tym idzie rozwój grzybów i pleśni. Dużym zagrożeniem stają się wadliwe urządzenia gazowe, gdyż ulatniający się gaz, dwutlenek węgla, przy niecałkowitym spalaniu, może pozostawać w pomieszczeniach tworząc śmiertelne niebezpieczeństwo. Prawidłowe funkcjonowanie przewodów wentylacyjnych, a zwłaszcza ich odpowiednia drożność oraz ciąg, nie wykluczają możliwości występowania ciągu wstecznego, jest to częstą anomalią funkcjonowania przewodów kominowych w mieszkaniach wyposażonych w bardzo szczelną stolarką okienną. Warunkiem do prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej niezbędne jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza z zewnątrz poprzez montowanie w ościeżnicy okien nawiewników lub rozszczelnienie okien (mikro-wentylacja).

 • Informacje:

  Zakład Kominiarski Siedlecy
  15-427 Białystok ul. Tadeusza Banachiewicza 14
  Siedlecki Andrzej Mistrz tel. 504552324
  Siedlecki Michał Mistrz tel.730 200 722
  Siedlecki Bartosz Mistrz tel. 881 710 238 email:kominiarz2205@o2.pl
  2023-09-23 Witaj:   13193
  Copyright © 2007 Andrzej Siedlecki